Bản Quyền Bài Viết

Tất cả các bài viết trên website sauphut90.com, chúng tôi đều cố gắng tôn trọng tối đa bản quyền của tác giả. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi cũng cần các thông tin tham khảo và hình ảnh từ một số website khác nên sẽ đều được trích dẫn nguồn đầy đủ.

Chính Sách Bảo Mật

Hiện tại, Sauphut90 hoàn toàn không yêu cầu và cũng không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào từ phía người đọc, ngoại trừ việc phải điền email và tên nếu muốn để lại comment. Tuy nhiên, kể cả với 2 loại thông tin này (email và tên) chúng tôi một lần nữa khẳng định: Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào của người đọc cho bên thứ ba nếu không có sự cho phép hoặc đồng ý từ trước, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nhận Xét Trên Trang

Chúng tôi tôn trọng những ý kiến riêng, những đóng góp hay đánh giá trái chiều của mỗi độc giả miễn là phải nằm trong khuôn khổ cho phép. Chúng tôi sẽ không chấp nhận hiển thị những nhận xét mang tính khiêu khích, sử dụng ngôn từ thô tục, xúc phạm đến cá nhân của một ai đó, kích động người khác vi pham pháp luật, những nhận xét mang màu sắc chính trị hay phân biệt vùng miền đều sẽ bị kiểm duyệt rất chặt. Ngoài ra, với những nhận xét nằm ngoài các vấn đề trên sẽ tùy theo nhận định của chúng tôi để quyết định có được phép hiển thị hay không.

Cuối cùng, các chính sách chúng tôi đưa ra trên đây có thể được thay đổi, cập nhật bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, bảo mật cho người dùng và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nếu có bất cứ vấn đề gì cần trao đổi, các bạn có thể để lại lời nhắn cho chúng tôi qua mục liên hệ.